RUJUKANChong Lean Keow PhD(2009). Murid dan Alam Belajar untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman.
Ee Ah Meng(1994). Psikologi dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur : Penerbitan Fajar Bakti.
Kamarudin Hj. Husin(1993).Pedagogi 3: Penggunaan Psikologi dalam Bilik Darjah. Selangor Darul    Ehsan: Longman Malaysia.
Lee Shok Mee(1994).Asas Pendidikan 2: Psikologi dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.
Mok Soon Sang(2002). Psikologi pendidikan untuk Kurses Diploma Perguruan Semester 3. Subang jaya: Kumpulan Budiman.
Rahil Mahyuddin, Habihah Elias (2001). Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Shah Alam: Karisma Publications.
Rahil Mahyuddin, Jami’ah Mohamad, Kasnani Ab. Karim. (2000). Psikologi Pendidikan II. Kuala Lumpur: Addison Wesley Longman.